Consultech recruitment services

 

Způsob práce

Obchodní zásady

Před samotným zahájením výběru Consultech spolupracuje s klientem za účelem lepšího pochopení jeho činnosti a trhu, na kterém působí. Kromě toho jsou důležité a užitečné informace o klientově informačním systému (HW, SW, hlavní aplikace, atd.).

Definování požadavků klienta

Consultech ve spolupráci s klientem pracuje na definici pracovní náplně a cílů konkrétní pozice. Poté můžeme dojít ke shodě na optimálních odborných znalostech, předchozí praxi a osobních kvalitách, které pozice vyžaduje. Tyto informace slouží jako základ pro náš následný výběr a hodnocení kandidátů.

Vedení výběru

Consultech provádí výběr z vlastní specializované databáze, jakož i iniciuje nový výběr založený na specifických požadavcích kladených na konkrétní pozici.

Inzerce

Pokud je to nezbytné Consultech může doporučit klientovi nejvhodnější média pro specializovanou inzerci. Máme kontakty jak s počítačovými, tak s běžnými periodiky a jsme také schopni navrhnout a vytvořit účinnou inzertní předlohu.

Průběh selekce

Consultech provede pohovory a proveří všechny potenciální kandidáty pro cílovou pozici. Kvalifikace kandidátů je pak porovnávána s požadavky na tuto pozici. Ti z kandidátů, kteří se nejvíce blíží těmto požadavkům, jsou poté zasláni klientovi k posouzení.

Prezentace kandidátů

Consultech připraví a zašle všechny dostupné informace o kandidátech, které klient vyžaduje k posouzení. Tyto mohou zahrnovat životopis, reference a naše vlastní hodnocenní schopností a zkušeností kandidáta.

Pohovory

Po jednáních s každým kvalifikovaným kandidátem Consultech zprostředkuje pohovory podle požadavků klienta. Ti z kandidátů, kteří byli vybráni pro pohovor, budou plně instruováni firmou Consultech a to s přihlédnutím k povaze společnosti a pracovního místa.

Závěr

Consultech se zavazuje poskytovat profesionální služby nejvyšší kvality. Jsme pevně přesvedčení, že jakýkoliv kandidát navržený firmou Consultech bude schopen splnit požadavky klienta. Jakékoliv informace, které nám klient poskytne po uskutečnění pohovoru, mohou významně zvýšit naši schopnost ohodnotit budoucí kandidáty.


© 2013 Consultech Recruitment Services